wifi 

 

Navštivte nás na Facebooku 
fb

 

Zajímavosti  našeho  okolíobrazek

Hrad Krasíkov (Švamberk)

Hrad Krasíkov byl postaven ve 13. století. V roce 1287 již patřil Švamberkům. Roku 1421 sídlo dobyl Jan Žižka a zajal zde svého úhlavního nepřítele Bohuslava ze Švamberka. Roku 1443 hrad vyhořel a v období 1528 - 1532 byl znovu obnoven, nově opevněn a rozšířen. V roce 1644 ale opět vyhořel. Na konci 30leté války zde ještě bojovala švédská a císařská vojska. Od té doby již zůstal zříceninou, pouze hradní kaple byla roku 1652 obnovena a nově zasvěcena sv. Máří Magdaléně (kostel je vedle zříceniny). Památka je od Konstantinových Lázní vzdálena 4 km a je volně přístupná po celý den

obrazek

Gutštejn

Tento gotický hrad byl od 13. století majetkem pánů z Gutštejna. Roku 1421 bezúspěšně obléhali hrad husité. Někdy v roce 1550 byl Gutštejn prodán Hansi Elbogenerovi z Bezdružic a od té doby pustl. Ještě na počátku 16. století se stal útočištěm loupežníků. Zřícenina hradu je vzdálena 7 km od Konstantonových Lázní a je také přístupná po celý den.

obrazek

Ovčí vrch

Leží vpravo od Krasíkova. Na jeho jižním úbočí stojí úhledná novorománská rotunda z r. 1906, která byla postavena na místě již zřícené starší kaple z r. 1696. Na východ od kaple nalezneme památník připomínající selské povstání, k němuž došlo v r. 1680. Vzbouření sedláci nejdříve dobyli a vyplenili bezdružický zámek a před příchodem vojska se opevnili na Ovčím vrchu. 6. května 1680 došlo ke střetnutí 500 nevolníků se dvěma setinami jízdy. Výsledkem bylo 49 mrtvých vzbouřenců, později pohřbených na hřbitově v Čelivi. Střetnutím na Ovčím vrchu byla vlna selských bouří ukončena.

obrazek

Klášter Kladruby

Klášter byl založen v roce 1115 Václavem I. Mezi 1712 a 1726 byl klášer přestaven Janem Blažejem Santinim Aichlem do barokně-gotického stylu. V současné době se v místní gotické katedrále konají skvělé koncerty, více na Kladruby.cz

obrazek

Hrad Volfštejn

Na jednom z výběžků "Vlčí hory" byl pravděpodobně již ve 2. polovině 13. století založen a postupně vybudován hrad zvaný Volfštejn. Poprvé je v písemných pramenech připomínán roku 1316 v souvislosti se Ctiborem "z Volfštejna". Hradní akropoleje obklopena na jihozápadní, západní a severní straně širokým a hlubokým příkopem. Dominantou zříceniny středověkého Volfštejna je dodnes mohutná válcová kamenná věž vysoká více než 20 metrů. Přístup do hradu byl možný branou umístěnou ve středu jihozápadní fronty hrazení.. Zpustlý hrad byl roku 1470 značně poškozený z bojů Jednoty zelenohorské, během nichž Vilém z Volfštejna jako člen Jednoty bojoval proti Chebským. Kámen z destrukce hradu byl odvážen na stavbu v údolí, zkáze unikla pouze věž a dosud patrné fragmenty obvodových stěn budov a opevnění.

Zdroj textu a snímků


obrazek

Zámek Bezdružice

Na zámku je umístěno Muzeum české sklářské tvorby, které tvoří stálá expozice děl vynikajících sklářských výtvarníků. V gotických prostorách je prodejní galerie skla. V kapli pak umístěn Bezdružický betlém - největší skleněný betlém na světě, vážící 3,5 t. První zmínky o hradu a zámku Bezdružice, který se nachází 2 km od Konstantinových lázní, pocházejí ze 13. století. Většině lidí se vybaví jméno českého humanisty a cestovatele Kraštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který byl v roce 1621 popraven na Staroměstském náměstí. Původní hrad byl opevněné sídlo, obklopené kamennou hradbou. Do současnosti se zachovalo nádvoří sevřené dvěma křídly gotických budov. Objekt byl vlastněn šlechtickými rody Kolowratů, Elpognárů a Lowensteinů a přistavován v období renesance, baroka a klasicismu. V roce 1868 postoupil zámek poslední bezdružický majitel rakousko-uherským úřadům pro účely soudu a vězení. Od 60. let minulého století byl zámek využíván jako rekreační zařízení.

obrazek

Premonstrátský klášter v Teplé

Klášter, který leží asi 2 km od městečka Teplá, založil v r. 1193 český šlechtic Hroznata a povolal do něj premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. V roce 1232 klášterní kostel slavnostně vysvětil pražský biskup. Později se střídaly období rozkvětu,ale i úpadku,způsobené válkami,loupežemi,požáry a morem. V letech 1641 a 1648 byl klášter vydrancován Švédy. V roce 1659 vyhořely budovy konventu a prelatury a znovu byly barokně vystavěny.V roce 1950 byl klášter uzavřen a sloužil jako kasárna ČSLA.Pouze kostel a knihovna byly v r.1958 zpřístupněny veřejnosti. V roce 1990 byl klášter, těžce poškozený, vrácen řádu premonstrátů. Nyní má tepelská kanonie 18 členů. V klášteře se kromě pravidelných bohoslužeb konají koncerty a výstavy. Klášter nabízí téměř po celý rok prohlídky svých přístupných částí.

Zdroj textu a snímků


Copyright Krkovička.cz © 2013. All Rights Reserved. Created by Špaggy.